Sıcak ve rutubet astım ataklarını arttırıyor!

Yurt genelinde artış gösteren nemin ve sıcak havaların astımı olan hastalar açısından yaşam standardını etkilediğini ve astım ataklarının artış göstermesine sebep oluyor. Astımı olan hastalar, klimalı bir ortamdaysa, bu klimaların polen filtreli klimalar olması icap ettiğini mevzusunda uyarıda bulunuyor. Nemli ve sıcak havaların olduğu zamanlarda ise astımı olan hastaların dış mekân aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınması tavsiye ediliyor. Dışarıda koşu benzer biçimde sporlar yapmamaları, hava sıcaklığının en yüksek olduğu saat aralıklarında ise kapalı ve serin ortamlarda olmaları öneriliyor. Son senelerde gündem olan küresel ısınma, polen taneciklerinin düzgüsel vaktinden daha ilkin ve daha uzun süre aralığında atmosferde yer almasına niçin oluyor, alerjen içeren yapıları sebebiyle astım hastalarını da negatif seyirde etkiliyor.
NEM, ISI VE DUMAN ÜÇLÜSÜ ASTIMI TETİKLİYOR! Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, sıcak ve nemin astım ataklarını tetiklediğini belirtiyor ve mevzuyu şu şekilde açılıyor: “Nemin hissedilmesi havanın ağırlaşmasına niçin olur. Bu durum ise küf, polen, ev içi akarların çoğalmasına ve akciğere hapsolan maddelerin fazlalaşmasını bununla beraber getirir. Öte taraftan astım hastaları sıcak havalarda ısının artmasından kaynaklı olarak nefes almakta güçlük çeker ve bu durum solunum yolunda oluşacak astım semptomlarını tetikleyebilir. Duman, solunum yoluna ulaşan ve astım hastalığı üstünde büyük tesir gösteren ince partikül maddeler barındırmaktadır. Yazları meydana getirilen kamp benzer biçimde açık hava etkinliklerinde yakılan kamp ateşleri, astım hastalarının dumana maruz kalma durumlarını yükseltir. Tüm bunlara ek olarak ozon faktörü, güneş ışığından meydana gelen bir etmendir. Bazı araştırmalar ozon seviyelerinin en uç noktaya ulaştıktan sonraki zamanlarda akciğeri körelttiğini ve astımı olan insanların haricinde astımı olmayan insanoğlu üstünde bile astım ataklarını alevlendiren tesirinin bulunduğunu ortaya koymuştur.”
YAZ AYLARINDA ASTIMI NASIL KONTROL ALTINDA TUTABİLİRSİNİZ?
Prof. Dr. Ahmet Akçay, astım hastalarının atak geçirmesini önlemek için şu tavsiyelerde bulunuyor: “Astım ataklarının azaltılması adına astım ilaçlarının günlük ve tertipli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafınca yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir halde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel olarak denetim eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından destek olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının tertipli alındığından güvenilir olunması oldukça eleştiri noktalardır”

Son Dakika Haberler